КНИГА ЗА ГОСТИ

Adrina Beach е построен през 1992 г. Много посетители идват отново всяка година.

В книгата за впечатления на рецепцията на Adrina Beach гостите описват своята почивка, показвайки любовта си към хотела.

Благодарим ви!